Tag temperaturen på din virksomheds- og din egen personlige tilstand.

For at have overskud til mere, skal organisationen og individet have indsigt og bevidsthed om hvem de er, hvor de er, hvor de gerne vil hen, hvordan de skal komme derhen, hvornår de skal derhen, og i hvilken rækkefølge den skal prioritere deres handlinger.

Balance mellem sundhed og overskud opstår ved, at aktivere organisation, hoved og krop, have flere mål (både fælles mål og individuelle mål, have overvejet prisen for at nå disse mål og så “bare” betale prisen.

Firmahjulet

Firmahjulet er et værktøj der gør dig i stand til som leder at identificere de områder der fungerer optimalt, såvel som de områder der trænger til optimering.

Opbygningen af firmahjulet er en fem-trins raket

 1. Identifikation af hvilke områder i virksomheden er vigtigst/relevante (ledergruppe, medarbejdere, udvikling, salg, pre-salg, logistik, http://www.friisfit.com/wp-content/uploads/2018/06/12646877_10153871513449941_9122643144354399683_o-35rwgxupfc6jps1hsqmi9s-1.jpgistration, indkøb, produktion, kundetilfredshed, innovation, talentudvikling,,,,)

 2. En individuel tilfredshedsevaluering på en skala fra 1-10 (1 er lavest og 10 højest/bedst)

 3. En individuel ide-gennemgang af hvilke handlinger der skal til for at rykke tilfredshedsevalueringen fra x til 10

 4. En matrixopdeling af alle handlingerne i fire felter

  1. Vigtig og haster

  2. Vigtig og haster ikke

  3. Haster og ikke vigtig

  4. Ikke vigtig og haster ikke

 5. En prioritering af de 10 vigtigste handlinger i boksen “vigtig OG haster”.

Business-plan-above-city_xxl

 

Eksempler på spørgsmål:

 • “Hvilke områder er vigtige i jeres organisation/varehus?”

 • “Hvilke andre områder er vigtige?”

 • “Hvor tilfreds er du med den nuværende situation på X – på en skala fra 1 til 10?”

 • “Hvad kunne du gøre eller sætte i værk for, at rykke tilfredshedsgraden fra x til 10?”

 • “Hvad ellers kunne du gøre?”

 • “Nu når du har et overblik over alle de handlinger der er mulige og relevante, hvordan vil du så fordele dem i den matrix der har haster/haster ikke på den ene akse og vigtig/ikke vigtig på den anden?”

 • “For at kunne iværksætte de vigtigste handlinger, skal handlingerne i feltet haster OG vigtigt prioriteres. Hvilken prioritering vil give dig/jer overskud til mere?”

 

Det personlige livshjul – lederlivshjul/medarbejderlivshjul

Det personlige livshjul er et visuelt billede af overblikket i dit liv. Balancen mellem de områder i dit liv der virkelig betyder noget for dig!

Du får overblik over dine muligheder og indsatsområder. Du får styr på dine private og professionelle prioriteter.

En gennemgang her vil vise om der er balance mellem privatlivet og arbejdslivet. Denne balance er meget vigtig for, at individet kan have overskud til mere.

De typiske emner i livshjulet er: Parforhold, børn, familie, job, karriere, sundhed (kost, træning), økonomi, fritid, relationer (private, professionelle)

 

Der personlige livshjul vil give god mening at anvende i direkte forlængelse af firmahjulet og varehushjulet. At blive i den samme terminologi på organisationsniveau, varehusniveau og personligt niveau vil optimere forståelsen og anvendelsen af dette.

lamp head businessman

 

Yderligere optimering på det personlige plan

 • Styrkeindsigt via enneagrammet og VIA karakterstyrker

 • En 3-5 årsplan – 10/100/1000

 • En gennemgang af personlige daglige/ugentlige/månedlige rutiner/praksisser (giver også god mening at bruge på varehusplan og organisationsplan)

 • En organisatorisk værdiafklaring (værdier som der kan tages ejerskab for, og som reelt differentierer firmaet i forhold til konkurrencen (altså ikke værdier er standard for alle virksomheder))

 • En personlig værdiafklaring – så individets integritet sikres (handlinger afspejler værdier)

Spørgsmålene

Spørgsmålene har til karakter at afdække muligheder og udfordringer. Spørgsmålene vil være af HV-karakter – hvem, hvad, hvorfor, hvordan, hvornår, hvilke,,,, og være i en form så besvarelser bliver i “jeg”-form – altså så der tages ejerskab (man er forbudt – såvel som kunne, skulle, burde, ville er forbudt”).

Spørgsmål og proces har så vidt muligt også som mål at presse modtageren ud af komfortzonen – ud i udviklingszonen.