Har du fokus på bæredygtigt lederskab? Ved du, hvad det er? 
Bæredygtigt lederskab handler ikke om de fødevarer der anvendes i kantinen – men om at råde over en organisation, der er klædt optimalt på.
Flere års finanskrise har medført endeløse afskedigelser i dansk erhvervsliv, og nu når opsvinget for alvor banker på døren, opstår der et helt naturligt spørgsmål: “Er der skåret for hårdt ind til benet?” Kan din organisation komme på fode igen – i en tid, hvor andre også efterspørger de mest kompetente medarbejdere?

 

En elastisk organisation
En elastisk – eller resilient – organisation, er en organisation der er spænstig, bøjelig, fleksibel eller elastisk, og det er et godt ord for den type af lederskab, der kræves i en tid, hvor den finansielle situation skifter fra forskellige grader af ugunstig til optimistisk.
Ordet dækker ganske godt over en organisation, der ledelsesmæssigt er skruet sammen på en måde, der gør organisationen i stande til at opsuge chokket, agere robust, tilpasse sig forandringen og komme styrket gennem krisen.
Ifølge Dr. Venkataraman Nilakant ved University og Canterbury består organisatorisk resiliens af tre indbyrdes afhængige elementer, der effektivt genskaber “business as usual” og på en robust måde gør organisationen i stand til at reagere og genopbygge sig selv fra enhver krise: 1) lederskab og kultur, 2) netværk samt 3) forandringsparathed.

Forskere har identificeret 13 indikatorer der tilsammen gør hvor elastisk en organisation er:

 1. lederskab
 2. Medarbejdernes engagement
 3. Situationsfornemmelse
 4. Beslutningsdygtighed
 5. Innovation og kreativitet
 6. Effektive partnerskaber
 7. Fordeling af viden
 8. Nedbrydning af siloer
 9. Internationale ressourcer
 10. Alle trækker i samme retning
 11. Proaktive reaktioner og parathed
 12. Planlægningsstrategier
 13. Stresshåndtering

Med business coaching af den enkelte medarbejder kommer du rigtig godt i gang med at tage fat i mange af de enkelte variable. Med et overblik, en skarp prioritering og en handlingsplan for den enkelte opgave, har du skabt fundamentet for en succesfuld fremtid – for dig selv, for dine bedste medarbejdere samt ikke mindst for din organisation.

Læs mere om dine specifikke personlige muligheder her på min blog og hjemmeside.