crossfit-lady

Vores opfattelse af alt er subjektiv. Vi ser ting og situationer gennem vores eget sinds øjne. Gennem vores egne filtre.

“Er dit glas halv fuldt, eller halvt tomt”?

Over det meste af den industrialiserede verden kæmper vi med vires vægt og med vores sundhed. Du har sikkert selv flere gange besluttet dig for, at i år skal jeg tilbage i form (eller hørt nogen af dine bekendte beslutte sig for det selvsamme). Mange af os bruger årsskiftet som startpunkt for dette mål, og videnskaben viser os at langt de fleste af os holder planen frem til starten af februar, og så er vi tilbage i de gamle vaner, i den gamle rutine.

Årsagerne er mange, men primært skyldes det at vores sind ser udfordringen med forskellige øjne. Nogen af os ser reelt det “at træne” som værende svært, og andre ser det som værende let.

Street-workout-paris-juillet2013-RD-10

Et vidtrækkende forsøg dokumenterer effekten af vores subjektive egenopfattelse.
Forsøget opdelte respondenterne udfra det relative forhold mellem livvidde og hoftevidde. Jo højere hofte/liv forhold, jo dårligere fysisk form, og modsat, jo lavere hofte/liv forhold, jo bedre fysisk form.
Forsøget gik på at respondenterne skulle bære en vægt en afstand til en given mållinie. I forsøget skulle respondenterne estimere afstanden frem til mållinien.
Jo dårlige form de var i, jo længere estimerede de afstanden.
Ergo: deltagernes fysiske form ændrede signifikant hvordan de opfattede omgivelserne.

Men forsøget fortsatte, til også at udfordre om vores hjerner også har indflydelse på vores subjektive opfattelse. Folk med klare mål og stærk motivation så afstanden til mållinien klart kortere end folk med mindre klare mål, mindre motivation og mindre commitment.

Konklusionen på hjernedeln i forsøget var, at når du fokuserede på mållinien og lod forhindringer være forhindringer så tilbagelagde deltagerne afstanden 17% hurtigere samtidig med at afstanden føltes 30% kortere.

DERFOR:
– definer dine mål
– fokuser på dine mål
– vær committet til dine mål
SÅ VIL DU NÅ DEM HURTIGERE OG DET VIL FØLES LETTERE.