Som leder har du utallige ansvar og roller, men en af de mest betydningsfulde evner, du kan udvikle, er at mestre kunsten at give feedback. Velgennemtænkt, opbyggende og motiverende feedback kan være brændstoffet, der driver dit teams succes og skaber en kultur præget af innovation og vækst. Men hvordan gør du det? Jeg har lavet er en trin-for-trin guide, der starter med de grundlæggende elementer – de første 3 trin – og slutter med next level feedback – de næste 3 trin.

Grundlaget for opbyggende feedback

1. Vær Specifik

For at din feedback skal være effektiv, skal du være klar og specifik. Undgå generelle udsagn som det oftest brugte “godt arbejde” og erstat feedbacken med noget der er meget mere specifikt, f.eks. “du formåede at præsentere dine data på en meget klar og sammenhængende måde, som hjalp os med bedre at forstå problemet”.

2. Balance mellem positiv og konstruktiv feedback

Ingen ønsker kun at høre om, hvad de gjorde forkert. Sørg for at anerkende de ting, din medarbejder gør godt, og væv det sammen med forslag til forbedring. Dette hjælper med at opbygge tillid og sikrer, at de er åbne over for dit input.

Dette er den klassiske burger/sandwich model – godt (specifikt) – ønsket forbedring – godt (generisk)

3. Vær ægte og autentisk

Din feedback skal komme fra hjertet. Vær ærlig, men venlig, og vis at du bryder dig om personens udvikling. Vær tilstede i samtalen og lyt aktivt.

Next level feedback

4. Brug coachende spørgsmål (åbne spørgsmål)

Udover at give feedback, gør det til en vane at stille åbne spørgsmål. Dette kan hjælpe modtager med at reflektere over hans/hendes præstation og finde sine egne løsninger. Spørg f.eks., “Hvordan tror du, at situationen kunne være blevet håndteret anderledes?”. Du kan bruge hele rækken af HV-spørgsmål: “hvem”, “hvad”, “hvordan”, “hvor”, “hvorfor”, og “hvornår”.

5. Opfordr til selv-feedback

Inkluder medarbejderen i feedbackprocessen ved at opfordre dem til også at give feedback på deres eget arbejde. Dette skaber et miljø, hvor selv-refleksion og konstant læring er normen.

6. Skab en feedbackkultur

At mestre feedback handler ikke kun om de samtaler, du har en-til-en, men om at skabe en kultur hvor feedback er værdsat. Opfordr til, at alle i dit team proaktivt søger at både give og modtage feedback regelmæssigt, og sørg for, at det sker på en respektfuld og konstruktiv måde. Alle – både du og dit team har ansvaret for, at optimere fokus på feedbackkulturen.

At mestre kunsten at give opbyggende og motiverende feedback er en rejse, der kræver praksis og engagement. Ved at følge disse seks trin, vil du ikke kun forbedre din egen ledelsesstil, men også skabe en fundament der kan sætte dine medarbejdere op til succes og skabe en stærk, samarbejdsdrevet og gensidig respektfuld kultur.

Det er værd at huske, at feedback ikke kun handler om at korrigere fejl, men også om at fremme den positive adfærd, der kan hjælpe dig og dit team med at nå jeres mål. At give opbyggende og motiverende feedback kan styrke arbejdsrelationer, øge tilliden og hjælpe med at opbygge et miljø, hvor alle føler sig værdsatte og motiverede.

Feedback er også en tovejs proces. Du skal også selv som leder være åben for at modtage feedback fra dit team – en disciplin rigtig mange glemmer. Dette kan give dig ny indsigt i din egen ledelsesstil og hjælpe dig med at vokse og udvikle dig som leder. Når du viser dit team, at du er åben for feedback, skaber du et miljø, hvor åben kommunikation er normen, hvilket kan styrke både dig selv og dit team.

At mestre kunsten at give opbyggende og motiverende feedback er en kritisk del af det at være en effektiv leder. Når du mestrer denne færdighed, vil du ikke kun hjælpe dit team med at blive bedre, men du vil også sætte et eksempel for resten af din organisation og blive en rollemodel inden for kunsten at give feedback.

Som leder har du mulighed for at påvirke din organisations kultur og succes. Ved at tage disse skridt mod at mestre kunsten at give opbyggende og motiverende feedback, kan du skabe en kultur præget af respekt, åbenhed og konstant læring. Og det er her, den virkelige magi sker.