I en verden, hvor sociale medier og online kommunikation dominerer vores hverdag, er det vigtigt at tage et skridt tilbage og reflektere over, hvordan vores adfærd påvirker vores interaktioner med andre. Whataboutmeism er en form for adfærd, hvor en person konstant fokuserer på sig selv og deres egne interesser, uden at tage hensyn til andres perspektiver og behov. I denne artikel vil jeg beskrive, hvad whataboutmeism indebærer, hvorfor det er et problem, og hvordan vi kan arbejde på at ændre denne adfærd for at opnå mere konstruktive og empatiske relationer i vores professionelle og personlige liv.

Hvad er whataboutmeism?

Whataboutmeism er en sammensmeltning af ordene “what about me” og “-ism”, og det refererer til en adfærd, hvor en person fokuserer overdrevent på sig selv eller deres egne problemer og interesser. Dette sker ofte på bekostning af at lytte til og tage hensyn til andres perspektiver og behov. Selvom det ikke er en anerkendt filosofisk retning, psykologisk teori eller sociologisk koncept, kan det overlappe med koncepter som egoisme, narcissisme og selvoptagethed.

Hvorfor er whataboutmeism et problem?

Whataboutmeism kan føre til en række problemer i både personlige og professionelle relationer. Først og fremmest skaber det en atmosfære af konkurrence og sammenligning, hvor folk konstant forsøger at fremhæve deres egne bedrifter og erfaringer. Dette kan føre til konflikter og misforståelser, da der ikke er plads til at lytte og forstå andres synspunkter.

Derudover kan whataboutmeism skabe et miljø, hvor folk føler sig isolerede og utilstrækkelige, fordi de konstant sammenligner sig selv med andre. Dette kan føre til lav selvtillid og dårligt selvværd. Whataboutmeism kan også hindre effektiv kommunikation og samarbejde, da det begrænser muligheden for at udveksle ideer og bygge bro mellem forskellige perspektiver.

Hvordan kan vi overvinde whataboutmeism?

At overvinde whataboutmeism kræver en bevidst indsats for at ændre vores adfærd og tænkning. Her er nogle strategier, der kan hjælpe:

1.    Øv aktiv lytning: Når du taler med andre, fokuser på at lytte til deres synspunkter og erfaringer, uden at afbryde eller straks dele dine egne tanker. Dette vil vise, at du værdsætter deres perspektiv og skabe en atmosfære af respekt og åbenhed.

2.    Udvis empati: Prøv at sætte dig i andres sted og forstå deres følelser og bekymringer. Empati er afgørende for at opbygge stærke relationer og skabe en atmosfære af tillid og samarbejde.

3.    Dyrk selvransagelse: Tag dig tid til at reflektere over din egen adfærd og tænkning. Er du altid fokuseret på dig selv og dine egne problemer? Prøv at identificere områder, hvor du kan være mere opmærksom på andres behov og interesser. Find et rum og/eller en samtalepartner hvor du kan italesætte dette.

4.    Udvis ydmyghed: Anerkend, at du ikke altid har alle svarene og at andres perspektiver og erfaringer kan være lige så værdifulde som dine egne. Ydmyghed skaber plads til vækst og læring og opfordrer til en kultur af samarbejde og respekt.

5.    Del succes og anerkendelse: Når du oplever succes eller modtager anerkendelse, sørg for at give kredit til dem, der har bidraget til din succes. Dette vil vise din påskønnelse og styrke dine relationer med andre.

Konklusion

Whataboutmeism er en selvcentreret adfærd, der kan skabe problemer i både personlige og professionelle relationer. For at overvinde denne adfærd er det vigtigt at øve aktiv lytning, udvise empati og ydmyghed, dyrke selvransagelse og dele succes og anerkendelse. Ved at arbejde på at ændre denne adfærd vil vi kunne opnå mere konstruktive og empatiske relationer, der styrker vores professionelle og personlige liv.

Tak til filosof Vincent Hendricks for at bringe ordet/begrebet whataboutmeish i spil.